maanantai 27. tammikuuta 2014

Koulua

Tänää alko toinen kurssi, jonka nimi onki melkonen sanahirviö: "språkundervisning i förskolan och grundskolans tidiga år, med utomhuspedagogik som metod". Kurssil käyää läpi lapsen kielellist kehitystä ton ulkoilmapedagogiikan näkökulmasta. Ja mitä nyt tänää jotai tajusin, ni lähinnä siis just sitä, et ku on todettu et ei oo hyväks vaan istua koko ajan ja pitkiä aikoja, ni toi ulkoilmapedagogiikka ois ratkasu siihen ongelmaan. Eli viiää opetus ulos, samal lapset liikkuu ja oppii ympäristöstään. Sinällää ei ollu mitenkää uus ajatus, mut mielenkiintost miust tos on toi kielen osuus. Aiemmis opinnois on aika paljo puhuttu suggestopedian käytöst ympäristö- ja luonnontiedos /bilsas ja mantsassa, mut ei niinkää kielten opetuksessa. 

Tää kurssi on nyt poikkeeva siin mieles et tää ei oo iltasin, vaa täs on vaan muutama kontaktiopetuskerta ja ne onki sit tiukkoi parin koko päivän puristuksii. Eli seuraavat kerrat on maaliskuun alussa, jollon on sit kahten peräkkäisen päivän 9-15. Tänää käytii ensin aika pitkää kurssisisältöö läpi, minkä jälkee lähettiiki heti ulos. Muuten ihan jees leikkii tutustumis/ryhmäytymisleikkei ulkon, mut oli aivan jäätävän kylmä tuuli ja ku joku tunti siel seisottii ni hitsi että oli kylmä! Vast ku pääs kotii suihkuu ni lämpeni. Tääl tuntuu olevan suures suosios pitkä naru ja Ruotsin kartan muodostaminen sen avulla. Samaa tehtii motorik-kurssilla ja nyt taas. Mut se on kyl totta et siin on helpompi kertoo itestään asioita ku saa sijottaa ittensä kartalle ja kertoo jostai omakohtasest kokemuksesta, ku et pitäis vaan suoraa alkaa kertoo itestää asioita. 

Ruokatauon jälkee meil oli 2 tunnin luento, jos vähä perehdyttii yleisest toho kurssin aiheesee. Yllätyin taas siitä miten paljo ymmärsin luennoitsijan puheesta, mut varmaan just ku oli itelle entuudestaa tuttu aihe. Jotenki vaa tuntu et en saannu oikeen mitää uutta. Totta kai ruotsin kielee liittyvii asioita, aika paljo tuli listattuu paperin laitaa sanoja, jotka pitää selvittää, mut ei varsinaisest toho asiasisältöö liittyen. Mielenkiintost miust on myös se, et tajuun melko hyvin, mitä luennoitsijat puhuu, mut sit ku joku keskeyttää ja kertoo jostai omist kokemuksistaa, ni siint onki sit tosi vaikee saaha selvää. En tiiä onks se sit sitä et ehtii nopeest tottuu siihe luennoitsijan tapaa puhua vai puhuuks se jotenki jäsennellymmin ja selkeemmin ku opiskelijat, vai onks se sitä et pystyy seuraa samal suun liikkeitä ku se puhuu? En osaa sanoo, mut miust tää on mielenkiintonen ilmiö. 

Tää kurssi kuuluu nyt kyl "en tuu suoriutumaan tästä" -listaan. Aattelin ton motorik-kurssin alotuksen jälkee et nojoo, voin panostaa niihi muihi kursseihi et jos ne ois helpompii ja ei haittaa jos en saa jotai läpi. No nyt vaikuttaa silt et motorik on puolet helpompi ku tää eli täytyy nyt sit täysil panostaa siihe, et sais ees jotain pisteit kasaa kevään aikan. Tähä språk-kurssii liittyy nimittäi kontaktiopetuskertojen lisäks joku itse suunniteltu kieleen liittyvä tehtävä, joka täytyy suorittaa jossain päiväkodissa/koulussa. 3 kertaa sama tehtävä samalle lapsiryhmälle ja selvitetää, miten ne siin kehittyy. Nähtäväst sit tohon kyseiseen tehtävään liittyen joku raportti (6-8s) + opponointi toisen raportista. Lisäks hauskat kirjallisuusesseet (2kpl, 2s.) ja viel reflektionsfrågor kahest seuraavast kontaktiopetuskerrasta. Oujee. En oo varma oonko tajunnu yhtää oikein  ees noit tehtävii eli sähköpostia täytyy laittaa kurssin pitäjälle.

Miust ehottomast mielenkiintosin hetki tänää oli luennon aikan, ku puhuttii fyysisest aktiivisuudesta ja sen vaikutuksest oppimisee ja sit luentodian alalaitaa ilmesty joku mies iha yllättäen. Kaikki luuli et se liittyy jotenki siihe asiaa, mitä käsitellää ja et se koht alkaa liikkuu siel tai jotai mut se sit heiluttiki kättä ja vinkkas niinku et tännepäin. Siin vaihees sit kaikki repeili ja luennoitsija ihmetteli et mitäs nyt ja ku se huomas sen hahmon ni oli et ahaa! Kävi ilmi et tuol on joku kokeilu menossa et saatais lisää taukojumppaa ja tää hahmo kuulu semmosee ohjelmaa, joka tietyin väliajoin ilmestyy sinne ja kehottaa et nyt ois aika taukojumpalle. :D Siin sit noustii ylös ja jumpattii hetki. Siis kui hyvä idea! 

1 kommentti:

  1. Sähän voit käydä opettamassa niille päiväkotilaisille vaikka pari sanaa suomea. ;)

    Meillä ei kyllä toimis tommonen taukojumppa luennoilla :D, mutta kesällä töissä oli kans vastaava ohjelma ja se oli kyllä ihan kiva.

    VastaaPoista